Skip to main content

De Richthofen collectie

Een schat aan informatie over de Friese middeleeuwen

In Tresoar ligt de zogenaamde Richthofenkolleksje, de verzameling boeken van Karl Freiherr von Richthofen (Damsdorf, 1811–1888). Von Richthofen studeerde rechtsgeschiedenis in Berlijn en Göttingen, en raakte gefascineerd door de Friese rechtsgeschiedenis. Hij verzamelde en bestudeerde bronnen tot het einde van zijn leven in 1888. In Tresoar bewaart men de collectie die mede door zijn inspanningen en fascinatie tot stand is gekomen. Het zijn 10 handschriften waarin het Friese landrecht en de Friese geschiedenis centraal staan, vaak ook geschreven in het Fries. De oudste handschriften dateren uit het midden van de 14e eeuw, de jongste van omstreeks 1600. Het is een enorm rijke schat aan informatie over middeleeuws Friesland, regionaal recht en ook de geschiedenis van het Fries als taal. Daarom is het opgenomen in het Unesco Memory of the World Register: https://www.unesco.nl/nl/nl-memory-world-register/richthofenkolleksje. Een volledige website over de Richthofenkolleksje (in het Fries en Nederlands) is te vinden op deze site: https://richthofen.nl/

Mariken Teeuwen

Ga op onderzoek uit in de eCodicesNL leeszaal

Hoe werkt het portaalNaar de manuscripten