Partners

Partner instellingen:

  • Een ronde tafel van conservatoren en collectiebeherende instellingen werd geraadpleegd om zeker te zijn van hun steun voor het proefproject: Allard Pierson (Amsterdam); Athenaeumbibliotheek, Deventer; Universiteitsbibliotheek Groningen; Universiteitsbibliotheek Leiden; Radboud Universiteitsbibliotheek (Nijmegen); Koninklijke Bibliotheek (Den Haag); Universiteitsbibliotheek Utrecht.
  • Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) is de beheerder van de eerder gecureerde database Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC). Zij ondersteunden het project door de MMDC-dataset met ons te delen, zodat wij de gegevens konden omzetten in XML-TEI-bestanden.
  • De Universiteitsbibliotheek Leiden heeft ons betrokken bij een project ter voorbereiding van de overgang van MMDC naar eCodicesNL, gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Projecten met overlappende doelstellingen:

  • e-codices Zwitserland: Een virtuele bibliotheek voor alle middeleeuwse en een selectie van moderne handschriften in Zwitserse collecties. Momenteel (okt. 2022) bevat de virtuele bibliotheek 2700 handschriften uit 97 verschillende collecties. Ze wordt voortdurend uitgebreid en bijgewerkt.
  • Fragmentarium: Een laboratorium voor middeleeuwse handschriftfragmenten, dat als hoofddoel heeft een platform te creëren dat wetenschappelijk werk op fragmenten verricht. Om als internationaal platform te kunnen opereren, moet het veel zorg besteden aan het voldoen aan de nieuwste normen van digitale bibliotheken en ook aan het stellen van nieuwe normen.
  • Medieval Manuscripts in Dutch Collections: Deze database, die nog steeds door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag wordt gehost maar niet meer bijgewerkt, bevat beschrijvende informatie over alle middeleeuwse westerse manuscripten (tot ca. 1550) in Latijns schrift die worden bewaard in openbare en semi-openbare collecties in Nederland: universiteits-, streek- en stadsbibliotheken, musea, archieven, kloosterorden, enzovoort. Deze gegevens zijn met ons gedeeld en vormden de basisinformatie voor onze eigen beschrijvingen.
  • Medieval Manuscripts in Flemish Collections : Deze databank, licht gemodelleerd naar de MMDC, wil beschrijvende informatie bevatten over alle middeleeuwse handschriften en handschriftfragmenten in Vlaamse collecties. Waar mogelijk en in toenemende mate worden digitale facsimiles opgenomen, maar de nadruk ligt op een optimale, diepgaande beschrijving van het middeleeuwse materiaal.
  • Medieval Dutch Manuscript Illumination: bij het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie is een gezamenlijk project gestart om twintig verluchte handschriften uit de Openbare Bibliotheek van Rotterdam te inventariseren en toegankelijk te maken, teneinde een template in XML-TEI op te zetten voor het coderen van informatie over verluchtingen.