Financiering

Dit project werd uitgevoerd bij het Huygens Instituut, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Het werd gefinancierd met een subsidie (246.000 euro) van de KNAW (Fonds Instituten) voor een periode van 2 jaar en 4 maanden (sept 2021-dec 2022). Het korte mission statement van het Huygens Instituut is  “de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken met digitale middelen”, wat mede inhoudt dat we streven naar het creëren van rijke en toegankelijke digitale edities van het materiaal van Nederlandse erfgoedinstellingen. eCodicesNL is een eerste poging om dit te bereiken voor middeleeuwse handschriften.