Skip to main content

Manuscripten digitaliseren

Een virtuele bibliotheek voor middeleeuwse manuscripten

Er zijn in Nederland ruim 90 openbare collecties die middeleeuwse manuscripten beheren, sommige een paar, sommige honderden. Hierin bevinden zich absolute topstukken: manuscripten met goud verluchte miniaturen of zeldzame werken van antieke dichters; Middelnederlandse liederen vol maatschappijkritiek of een collectie rechtsteksten in het Oud-Fries; handboeken voor valkerij of instructies voor chirurgijn of vroedvrouw. Zij vertellen ons verhalen over ons middeleeuwse verleden, niet alleen door de inhoud van de teksten, maar ook door hun materialiteit: van prachtige, verluchte boeken tot beduimelde folia vol gebruikssporen, soms voorzien van aantekeningen die ons hun levensgeschiedenis laten ontrafelen.

Dit prachtige erfgoed ligt echter nog grotendeels verborgen in bibliotheken, archieven en musea. Met eCodicesNL brengen we daar verandering in.

eCodicesNL is een pilot project: een prototype voor een virtuele bibliotheek van middeleeuwse manuscripten in samenwerking met drie initiële partners: Huis van het boek in Den Haag, Tresoar in Leeuwarden en de Athenaeumbibliotheek in Deventer. We hebben op locatie manuscripten gefotografeerd met geëigende apparatuur en beschrijvende metadata in passende internationale standaarden (IIIF, XML-TEI) toegevoegd.

Om meer te weten over de achtergrond van het project, de principes en richtlijnen die gevolgd zijn, lees de teksten in het menu hierboven (Inleiding, Inhoud, Richtlijnen).

Hier vindt u een korte video over het proces van het digitaliseren: hoe ging dat in zijn werk en hoe gingen we om met de kostbare en unieke objecten?